Starten en leiden van een simulatie

Simulaties kunnen uitsluitend worden gestart en geleid voor docenten. Deze informatie is daarom vooral relevant voor gebruikers met de gebruikersrol docent.

Start nieuwe simulatie

Om een simulatie te starten, kies je eerst de verhaallijn die je wilt gebruiken voor je simulatie. Je vindt het overzicht van de beschikbare verhaallijnen onder de link Verhaallijnen in het hoofdmenu.

Ga naar de verhaallijn en klik vervolgens op Start simulatie (onder het navigatiemenu). Je kunt in het formulier dat verschijnt een titel opgegeven en eventueel docenten toevoegen aan de simulatie (dat kan later ook nog). De simulatie verschijnt nu onder Mijn simulaties en het totaaloverzicht onder Simulaties.

Status van de simulatie veranderen

Een nieuwe simulatie heeft standaard als status "In productie". Dat betekent dat studenten en gasten die als deelnmer worden toegvoegd de simulatie nog niet kunnen zien. Verander als de simulatie is ingericht de status in "Gepubliceerd" (via Acties - Bewerk simulatie). Daarna kunnen alle deelnemers gebruik maken van de simulatie.

Wijzigen van didactische elementen

Een simulatie is een kopie van een verhaallijn. Je kunt naar eigen inzicht didactische elementen aan de simulatie toevoegen, wijzigen of verwijderen. Zo kun je nieuwe rollen toevoegen, bestaande rollen wijzigen of verwijderen. Hetzelfde geldt voor incidenten en bronnen. Ook de school en het schoolbestuur kunnen worden aangepast.

Navigeer om een element toe te voegen, aan te passen of te verwijderen eerst naar het betreffende overzicht of het didactische element en kies vervolgens onder Acties de gewenste actie. Het aanpassen van de simulatie kan ook tijdens de looptijd van de simulatie gebeuren, zodat je als docent optimaal kunt inspelen op ontwikkelingen in een team. De verhaallijn is geen harnas, maar een leidraad; je hebt ook de vrijheid het tempo, de volgorde en de looptijd af te stemmen op het onderwijsprogramma, de organisatorische mogelijkheden, de kenmerken van de deelnemende studentengroep en de actualiteit.

Deelnemers toevoegen en verwijderen

Voordat de simulatie kan worden gebruikt moeten er deelnemers aan worden toegevoegd. Klik op Deelnemers (onder het navigatiemenu) en vervolgens bij de acties op Deelnemers toevoegen. In het formulier dat verschijnt, kunnen docenten, gasten en studenten aan de simulatie worden toegevoegd.

Docenten die aan de simulatie worden toegevoegd, krijgen dezelfde rechten in de simulatie als de docent die de simulatie start. Gasten en studenten krijgen beperkte rechten en kunnen bijvoorbeeld geen deelnemers toevoegen of zonder toestemming in het blog van een student kijken.

Bij het toevoegen van een student kun je de student meteen teamlid maken van een school in de simulatie door de betreffende school aan te vinken bij het label Teamlid. De student kan zijn rol als teamlid zelf verder invullen (portretfoto, functie, geboortedatum, enz.).

Alleen gebruikers van Teams Maken Scholen kunnen als deelnemer worden toegevoegd aan een simulatie. Deelnemers dienen dus eerst te beschikken over een account op www.teamsmakenscholen.nl (zie Inloggen).

Je kunt deelnemers ook uit een simulatie verwijderen. Ga naar de betreffende deelnemer en kies voor de actie Verwijder deelnemer. Wanneer je een deelnemer verwijdert blijven al diens bijdragen (met uitzondering van Mijn blog) bestaan, maar heeft de betreffende gebruiker geen toegang meer tot de simulatie.

Deelnemers koppelen aan rollen

Deelnemers kunnen pas actief worden in een simulatie nadat zij aan één of meerdere fictieve rollen zijn gekoppeld. Om een deelnemer aan een rol te koppelen, ga je via het deelnemersoverzicht naar de betreffende deelnemer en klik je op Koppel aan rol. Je kunt vervolgens één of meerdere fictieve rollen aan de deelnemer koppelen door een vinkje te plaatsen bij één of meerdere van de beschikbare rollen. Je kunt de deelnemer later eventueel weer ontkoppelen van een rol door het vinkje weg te halen. Desgewenst kunnen er meerdere deelnemers aan één rol worden gekoppeld.

Zoals beschreven kun je bij het toevoegen van studenten aan een simulatie, deze studenten meteen de rol van teamlid geven. Je hoeft dan geen extra handelingen te verrichten om de deelnemende studenten deze rol te geven.

Onderstaande video laat zien hoe je deelnemers kunt toevoegen aan de simulatie en vervolgens koppelen aan rollen.

Inzetten van incidenten

Incidenten worden tijdens de simulatie gebruikt om het team op de proef te stellen door het inbrengen van onverwachte voorvallen of kwesties. Iedere simulatie heeft een verzameling incidenten waaruit de docent kan kiezen. De docent kan zelf bepalen welk incident hij wanneer en op welke wijze inzet. De inhoud van een incident kan eenvoudig worden aangepast. Er kunnen ook nieuwe incidenten worden toegevoegd.

Om een incident in te zetten, ga je naar het menu-item Incidenten en kies een van de beschikbare incidenten. Klik bij de actie op Incident inzetten en volg de aanwijzingen op het scherm. Een incident kan in de simulatie ingebracht worden als een bericht aan één of meerdere fictieve rollen of als nieuwsbericht. Je kunt zelf bepalen welke informatie je mee wilt sturen.

Onderstaande video laat zien hoe je incidenten kunt inzetten.

Hergebruik van nieuwe rollen of incidenten

Het is mogelijk dat je tijdens een simulatie nieuwe didactische elementen samenstelt, die geschikt zijn voor gebruik in toekomstige simulaties. Wanneer je denkt dat de door jou opgestelde didactische elementen geschikt zijn voor toekomstig gebruik in andere simulaties of verhaallijnen, dan kun je een suggestie doen aan de ontwerpers om ze op te nemen in de databank. Deze databank wordt door ontwerpers gebruikt bij het opstellen van nieuwe en het updaten van bestaande verhaallijnen.

Ga naar de betreffende rol of het incident en kies bij de acties voor de optie Suggestie voor databank.