Ontwerpen en bewerken van verhaallijnen

Verhaallijnen vormen het startpunt voor simulaties en bestaan uit een verzameling van didactische elementen (zie Begrippen). Omdat een simulatie in feite een kopie is van een verhaallijn hebben wijzigingen in een simulatie geen effect op de originele verhaallijn. Evenmin hebben wijzigingen in een verhaallijn effect op lopende simulaties.

Het ontwerpen en bewerken van verhaallijnen is voorbehouden aan een specifieke groep gebruikers: de ontwerpers. Hieronder wordt in grote lijnen beschreven welke handelingen ontwerpers kunnen uitvoeren.

Nieuwe verhaallijn maken

Om een nieuwe verhaallijn te starten, ga je in het hoofdmenu naar Verhaallijnen en kies je voor de actie Nieuwe verhaallijn. Vul het formulier in en klik op opslaan.
De status van de verhaallijn staat standaard op “In productie”. Laat deze status ongewijzigd zolang de verhaallijn nog niet gereed is. Verhaallijnen die in productie zijn, zijn nog niet zichtbaar voor docenten en kunnen niet gebruikt worden om een simulatie te starten.

Je kunt in het formulier ook andere ontwerpers opgeven, die in de verhaallijn moeten kunnen werken, maar dat kun je ook later doen. Verhaallijnen kunnen uitsluitend bewerkt worden door de ontwerpers die aan deze verhaallijn zijn toegevoegd.

Bewerken van een verhaallijn

Je vindt de nieuwe verhaallijn terug in het overzicht van verhaallijnen. Klik op de titel om de verhaallijn te bewerken. Je ziet vervolgens links het navigatiemenu van de verhaallijn met alle didactische elementen die aan de verhaallijn kunnen worden toegevoegd.

Kies een van de items in het navigatiemenu en gebruik Acties om elementen toe te voegen, te bewerken of te verwijderen. Voor sommige elementen, zoals personen, organisaties en incidenten, is een databank beschikbaar waaruit je kunt putten. Gebruik de actie Toevoegen uit databank en kies het element dat je wilt gebruiken. Bij het toevoegen wordt een kopie gemaakt uit de databank. Je kunt het element daarom wijzigingen zonder dat het origineel in de databank gewijzigd wordt.

Review

Wanneer je verhaallijn vergaand is uitgewerkt, kun je collega’s of andere professionals vragen een review te doen. Ga naar Reviewers en kies de actie Nieuwe reviewer. Je kunt in het formulier uitsluitend reviewers toevoegen die beschikken over een account op Teams Maken Scholen. Reviewers kunnen de verhaallijn bekijken, maar er geen wijzigingen in aanbrengen. Je kunt de review binden aan een termijn. Na het sluiten van de termijn is de verhaallijn niet meer zichtbaar voor de reviewer.

Verhaallijn publiceren

Wanneer je verhaallijn klaar is en je deze beschikbaar wilt stellen voor nieuwe simulaties, moet de status van de verhaallijn worden aangepast. Ga in je verhaallijn naar de pagina Introductie en kies de actie Bewerk verhaallijn en verander de status van je verhaallijn in “Gepubliceerd”. Andersom is het ook mogelijk om een gepubliceerde verhaallijn (tijdelijk) terug te trekken door de status op “In productie” te zetten. Deze handeling heeft geen effect op lopende simulaties.