Teams Maken Scholen

Teams Maken Scholen is een interactieve leeromgeving waarin studenten van de lerarenopleiding worden voorbereid op de voor hun nieuwe rol als teamlid. Het onderwijs wordt geconfronteerd met complexe vraagstukken. Dit vraagt om leraren die effectief kunnen samenwerken met collega’s in teamverband en met professionals en organisaties in de schoolomgeving. Kwalitatief goed onderwijs vereist adequate samenwerking in een dynamische omgeving. Een goede leraar kan de eigen kwaliteiten en mogelijkheden optimaal inzetten bij het verzorgen van het onderwijs en de ontwikkeling van de schoolorganisatie.

In Teams Maken Scholen ervaren toekomstige leraren wat het betekent om als team verantwoordelijkheid te dragen voor het functioneren van de school als geheel en leren zij als team op professionele wijze te streven naar het beste resultaat voor de school, belanghebbenden en direct betrokkenen. De studenten worden, onder regie van een docent, als teamlid verbonden een virtuele school en vervolgens geconfronteerd met allerlei vraagstukken en incidenten. Op deze wijze leren studenten omgaan met meer en minder complexe vraagstukken en met onvoorspelbaarheid en verandering in het onderwijs. Effectief samenwerken ontstaat niet vanzelf, maar moet ontwikkeld worden. Teams Maken Scholen, dat onderdeel uitmaakt van een geïntegreerd onderwijsaanbod, helpt hierbij.

Teams Maken Scholen is ontwikkeld door het Domein Onderwijs, Leren en Levensbeschouwing van Hogeschool Inholland met een subsidie van de Regeling Krachtig meesterschap.