Algemene informatie

Tijdens de simulatie kunnen door de docent incidenten worden ingebracht, die het virtuele schoolteam of één of meer deelnemers voor nieuwe vragen en dilemma’s plaatsen.

Onderdelen

Teams Maken Scholen bestaat uit vier ‘lagen’:

  1. een content management systeem met informatie over de leeromgeving en een loginsysteem.
  2. een simulatieomgeving waarin studenten onder begeleiding van een docent en met participatie van professionals uit het onderwijswerkveld werken,
  3. een ontwerpomgeving, waarin ontwerpers verhaallijnen kunnen uitwerken die als startpunt voor een simulatie worden gebruikt,
  4. een beheeromgeving voor account- en functioneel beheer.

Gebruikersrollen

Niet alle lagen zijn voor iedereen toegankelijk. Toegang en rechten hangen samen met je gebruikersrol. Teams Maken Scholen heeft de volgende gebruikersrollen:

  1. Student – neemt deel aan een simulatie als lid van een virtueel schoolteam,
  2. Docent – beheert en geeft leiding aan de simulatie en vervult daarin verschillende fictieve rollen,
  3. Gast – vervult één of meerdere fictieve rollen in de simulatie,
  4. Ontwerper – creëert verhaallijnen, die het startpunt voor nieuwe simulaties zijn,
  5. Admin – zorgt voor account- en functioneel beheer.

Een gebruiker kan over één of meerdere gebruikersrollen beschikken.

Acties

Wanneer je in de simulatie- of ontwerpomgeving werkt, beschik je over een contextgevoelig actiemenu. Dit bevindt zich onder Acties. Wanneer je een aanvulling wilt doen of iets wilt wijzigingen, ga je eerst naar het betreffende onderdeel en kies je vervolgens de gewenste actie in het actiemenu. In de meeste gevallen wordt na het kiezen van een actie een pop-up geopend met een formulier waarin je gegevens kunt invoeren of wijzigen.

Onderstaande video geeft een korte rondleiding door de leeromgeving.